Tvätt & service

All tvätt & service görs från vårt systerbolag Lövhagen UWS AB. Detta bolag ägs och drivs av Lövhagen Mark & Trädgård AB tillsammans med Stenax AB.
Tvätten sker med hjälp av en miljlövänlig hetvattentvätt. Ni kan läsa mer om denna tvätt här.

Är ni intresserade utav att installera underjordiska sopsystem så kan vi även hjälpa er med det, läs mer här.

Nedan beskriver vi vad som ingår i de olika serviceutförandena. 
Vi rekommenderar våra kunder att ha utförande A en gång per år. Då det är det utförandet som innefattar både service och tvätt. 
Kommuner har idag krav på att sopsystemen ska ses över årligen. Med vårt A-utförande får ni efter utförd service ett skriftligt protokoll där det framgår eventuella brister.
Vanligaste upplägget är att man väljer att ha A på våren och B/C/D på hösten. Hör av er så hjälper vi er med ett upplägg som passar er bäst.

Vi tvättar och servar alla typer av sopsystem tex Europe, Evolution, AWS, MiniCollector, Molok, RMP, Villager, CityCave, Vconsyst, Plastic Omnium, Blosse och Bauer.
Vi har även ett stort reservdelslager i Upplands Väsby, och har erfarenhet och kunskap för att reparera alla olika typer av system.
Utförande A - Tvätt inklusive service
Tvätt och service av sopsystem ovan samt under mark inklusive tvätt/sugning av betong/bottenkassun Inkasthus tvättas in och utvändigt, funktionskontroll samt smörjning av sopsystemets alla rörliga delar. 
Topp-platta samt dräneringsram spolas rent.
Behållare under mark lyfts upp med kranbil.
Tvätt och funktionskontroll av bottenluckor samt säkerhetsgolvets delar.
Betongkassun spolas rent, smuts och lakvatten sugs ur betongkassunen. Skriftligt protokoll sänds till kund efter utförd service.

Utförande B - Tvätt
Tvätt av sopsystem ovan samt undermark inklusive tvätt/sugning av bottenkassun
Inkasthus tvättas in och utvändigt.
Topp-platta samt dräneringsram spolas rent.
Behållare under mark lyfts upp med kranbil.
Tvätt av bottenluckor och säkerhetsgolv.
Betongkassun spolas rent smuts och lakvatten sugs ur betongkassunen.
Utförande C - Tvätt
Tvätt av sopsystem ovan samt undermark exklusive tvätt/sugning av bottenkassun
Inkasthus tvättas in och utvändigt.
Topp-platta samt dräneringsram spolas rent.
Behållare under mark lyfts upp med kranbil.
Tvätt av bottenluckor och säkerhetsgolv.

Utförande D - Tvätt och service inkasthus
Tvätt och service av sopsystem ovan mark (inkasthus)

Delvisnedgrävda sopsystem/Moloks
Tvätt och funktionskontroll av sopsystem invändigt samt utvändigt. 
Vi tvättar alla olika fabrikat, bland annat:
& more...
Sök