Installation av underjordiska sopsystem

Är ni i behov av en ny lösning för er sophantering så är vi behjälpliga.
Vi köper in och installerar alla typer och fabrikat av underjordiska sopsystem/djupbehållare samt kärlskåp.

Vi utför alla etapper i samband med installationen av underjordiska sopsystem. Från inköp av sopsystem, mottagning, hantering/förvaring på vårt lager, leverans till kund, schakt och installation till eventuell sprängning. 
När sopsystemet sitter på plats utför vi även allt markarbete samt iordningställande av omkringliggande ytor. Tillexempel kantstenssättning och asfaltering.

Vi har installerat över 3000 system av olika fabrikat (RMP, Finncont, SanSac, Vconsyst, PWS) sedan vi var med och installerade de första i Sverige år 2005.   Vi har ett långt samarbete med bland annat PWS Nordic som säljer de system för underjordisk avfallshantering vi oftast installerar.

Vi är även behjälpliga med att installera kärlskåp. Även här köper vi in, förvarar, levererar och installerar det på plats hos kund. Vi utför även de eventuella förberedande markarbetena. 

Vi har sedan 2005 ett arbetslag som enbart jobbar med att serva och rengöra alla typer av underjordiska sopsystem. Ni kan läsa mer om de olika utförandena här.

I vårt galleri kan ni se fler bilder på installationer som vi utfört.
Sök