Underjordsbehållare - installation

Infällda sopsystem
Infällda sopsystem

Vi arbetar med markarbete, installation och underhåll av underjordiska sopsystem (UWS). Vi har installerat en stor mängd underjordsbehållare (djupbehållare) och har jobbat länge tillsammans med bland annat PWS som säljer de system för underjordisk avfallshantering vi oftast installerar. Vi har en avdelning som enbart jobbar med att serva och rengöra underjordsbehållare och molok djupbehållare. För mer information om detta kan du kolla här