Mykorrhiza börjar bli populärt -TED

Vi letar hela tiden efter bra och miljövänliga sätt att hantera de växter som vi planterar. Jag som trädgårdsmästare vill att växterna ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas för att människor ska få njuta av varje växts unika skönhet. När man som oftast gräver ur planteringar och tillför ny "tillverkad" jord så tar man även bort det liv som finns i jorden som kan hjälpa växterna. Nu har vi under två år använt oss av mykorrhiza som vi tillför vid våra planteringar. Mykorrhizan hjälper växterna att utvinna näring, vatten och mycket annat från den jord som finns. På så sätt slipper vi använda konstgödsel.

Nu har TED tagit upp ämnet i en föreläsning med forskaren Suzanne Simard. Där berättar hon bland annat att mykorrhizan går in i rötterna på alla växter. Där sker ett ubyte mellan svampceller och rotcellerna. Svampen får kol och trädet eller växten får näringsämnen. Mycelet tar upp näringsämnena i jorden genom att krypa in i jordpartiklarna. Mycelväven är så tät att bara under ett enda fotavtryck kan det finnas kilometervis av mykorrhiza. Mycelväven kopplar också ihop andra växter i sin väv.

Jag rekommenderar dig att höra hela föreläsningen på drygt 18 minuter.

Du kan läsa talet på följande länk. Välj svenska som språk så är det lättare att följa. Ungefär 9:17 in kommer det intressanta med mykorrhiza in men det är intressant att höra hela berättelsen
https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other/tr...

Här är länken till själva videon:
https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?la...

Bild för Mattias
Om författaren
trädgårdsmästaren som älskar perenner och särskilt nävor...