Markarbeten

Vi utför alla typer av markarbeten. Trappor, murar i natursten och betongsten.

Stenarbeten
Vi utför alla former av stenarbeten som förekommer inom branschen. Natursten och betongsten. Murar, trappor mm

Schaktarbeten
Vi utför alla typer av gräv och schaktarbeten inom entreprenad och anläggning. Vi hyr även ut maskin med förare per timme.

Lekplatser
Vi har god kunskap inom lek och säkerhet. Vi utför nyanläggning och renovering av lekplatser enligt ert önskemål.

Anläggning gräsmatta
Vi anlägger färdig gräsmatta från Gräscenter både vanlig och storrulle samt sådd av gräsmattor. Vi anlägger även blomsterängar och sedumytor från Vegtech.

Sprängningsarbeten
Sprängningsarbeten utförs bland annat i samband med UWS schakter och poolschakter. Vi samarbetar med specialister inom området som utför riskanalyser, vibrationsmätningar, samt för-och efterbesiktningar av berörda fastigheter.

Asfaltsarbeten
Mark och parkutrustning

Grundisolering
Isoleringsarbeten
VA-schakter
Dräneringsarbeten